Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni logistyki i transportu Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”.

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DB.077/ZPUII/05/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 29 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Dostawę i montaż nawiewników higrosterowanych w salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz pomieszczeniach administracji w budynkach A i C, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262-06/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)