Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262/04/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 13 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wykonawca został wybrany. W cześci 3 - unieważniono 

zamówienie na:

Zakup i wdrożenie systemu do bibliografii dorobku naukowego pracowników jednostki naukowej w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022”,

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DB.077/ZPU/13/D/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wykonawca został wybrany 

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni kryminalistyki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”.

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DB.077/ZPUII/04/2020
wartość: poniżej kwoty z art.4 ust.8 pzp
termin składania ofert: 26 maja 2020  12:00
wynik postępowania: wykonawca został wybrany 

zamówienie na:

Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: DA.262/02/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 26 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wykonawca został wybrany 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego kursu „Efektywna komunikacja” oraz „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: Opracowanie i wdrożenie Programu rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta.

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp - usługa społeczna
nr sprawy: DB/077/PRKP/01/2020
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 20.04.2020 r.  

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni kryminalistyki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”.

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DB.077/ZPUII/02/2020
wartość: poniżej kwoty z art.4 ust.8 pzp
termin składania ofert: 11 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wykonawcy zostali wybrani 

zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju – etap II

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp - usługa społeczna
nr sprawy: DB.077/ZPUII/01/2020
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wykonawca został wybrany 

zamówienie na:

Świadczenie usług poligraficzno - wydawniczych dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: DA.267-01/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 4 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wykonawca został wybrany 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)